امام جمعه برازجان بوشهر: هدف دشمن دورکردن جوانان از انقلاب و دین است