ملت ایران به رهبری امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره در خنثی سازی تحریمها موفق بوده است