گل‌محمدی: تراکتورسازی هیچ پیشنهادی به من نداده است/افتخار می‌کنم شاگرد حجازی بودم