جزئیات یک نظرسنجی در مورد مذاکرات/مردم ایران، آمریکا را عامل نرسیدن به توافق می‌دانند