آمریکا: جلوی انتقال یک هواپیما به ایران را گرفتیم/ هواپیماهای جدید ایران قابل مصادره‌اند