مسئولان رباط کریم به خاطر تخلفات شهر مبل در مراسم افتتاحیه حاضر نشدند