آمریکا دنبال توافق هسته ای نیست؛ در پی منافع خود است/ آل سعود روی رژیم صهیونیستی را سفید کرد