دشمن آرزوی تسلط بر جمهوری اسلامی ایران و دانشمندان هسته ای را به گور خواهد برد