فیل اسپنسر از علاقه خود نسبت به پورت بازی های انحصاری نسل قبلی می گوید