امام جمعه موقت شیراز: دشمن به دنبال تحمیل کاپیتولاسیون هسته ای است