به‌هیچ‌‌وجه اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی‌دهیم/ ملت ایران به آمریکا بی‌اعتماد است