۷۰ درصد مردم معتقدند آمریکا به توافق هسته‌ای پایبند نخواهد بود