سالانه 2.5میلیون تن کنجاله سویا در کشور مصرف می‌شود