صهیونیست ها سردمدار مبارزه با ملت های مسلمان منطقه هستند