جلسه سهامداران شرکت استیل‌آذین با پوری حسینی/ هدایتی: گفتند هیچ مشکلی نیست