از تاکید وزیر بر اجرای طرح حفظ و توسعه اشتغال روستایی تا افتتاح پالایشگاه قیر در هشترود