امام جمعه سردشت: سوم خرداد نماد عزت و مقاومت ملت ایران است