خلف وعده آمریکایی‌ها نگران کننده است/ برسر عزتمان معامله نمی‌کنیم