امام جمعه موقت اهواز:عقب نشینی از مواضع، دشمن را امیدوارتر می کند