بخشایش: آمریکا به تعهد ژنو پایبند نبوده و تحریم‌ها در دوره مذاکرات را افزایش داد/ احتمال تجدید تحریم