حاشیه جالب ورود «رییس شورای المپیک‌ آسیا» به تهران!