وزیر اطلاعات روز پاسدار را به فرمانده کل سپاه تبریک گفت