حذف عکس زنان وزیر در مطبوعات تندروی مذهبی اسرائیل (+عکس)