مطبوعات تندروی مذهبی اسرائیل عکس 3 زن وزیر را حذف کردند (+عکس)