نسل‌کشی در یمن حرکت به سمت جاهلیت مدرن است / مردم ایران کمک‌رسانی را وظیفه خود می‌دانند