نامه آيت الله را چه کسي رو کرد ؛ حمله به ولايتي از مقصد نامعلوم