دفتر رئیس‌جمهور از استقبال مردم تبریز از کاروان دولت یازدهم تقدیر کرد