مردم اروپا از شرایط بد اقتصادی ناامید شده‌اند/ نرخ بیکاری جوانان به ۵۰ درصد رسید