مطبوعات تندروی مذهبی اسرائیل عکس زنان وزیر را حذف کردند (+عکس)