جمهوری خودمختار نخجوان علاقه مند ارتقای همکاری علمی با آذربایجان غربی است