گزارش فارس از دیپلماسی ایران درباره یمن در هفته گذشته؛ 2 پیشنهاد تهران به نمایندگان سازمان ملل و کمکی