هلاکت قطعی جامعه با ترک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر/ آمریکا مجرم اصلی کشته و زخمی شدن 10هزار یمنی است