استاندارخوزستان:ترویج ورزش می تواند ضریب سلامت جامعه را بالا ببرد