ایران مانند یمن و عراق نیست/ با اقتدار مقابل استکبار ایستاده‌ایم