به دنبال حمله انتحاری به مسجد شیعیان در عربستان 25 تن ...