دشمن از تفکر اسلامی ملت ایران وحشت دارد/ امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا است