امام جمعه موقت مهاباد: روند توسعه و آبادانی مهاباد همچنان ادامه دارد