ساخت یک گوشی هوشمند چقدر برای سازنده‌اش هزینه دارد؟