هرمزگان در جشن میلاد ثارالله حضرت امام حسین (ع) غرق در نور و شادمانی شد