امام جمعه سلماس: سوم خرداد صلابت ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشاند