حمله ی عضو هیات مدیره ی تراکتور به کفاشیان / کفاشیان درحال غرق شدن و برای نجات خود به هرچیزی دست می‌ان