استکبار درصدد تشکیل 35 کشور جدید در خاورمیانه و شمال آفریقاست / آمریکا تجزیه کشورها را دنبال می‌کند