جمعی از نمازگزاران تهرانی با برگزاری راهپیمایی جنایات آل سعود را در یمن محکوم کردند