گزارش ویژه از جدیدترین تخلف علی کفاشیان/ حسابرس را بدون اطلاع مجمع عوض کرد!