غزنوی: کفاشیان درحال غرق شدن و برای نجات خود به هرچیزی دست می‌اندازد