۳۶۶ اثر در بخش‌های مختلف فیلم شهر به رقابت می‌پردازند