شکل جدید مدیریتی برای طرح‌های کلان ملی/اختصاص 42 میلیارد اعتبار در سال 94