آیت‌الله جنتی: برخی در مذاکرات به شیطان بزرگ امید دارند