امام جمعه موقت سمنان: هر تهاجمی به مرزهای ایران قاطعانه سرکوب می شود