مردم بلوف هسته‌ای مسئولان را فهمیدند/انتقاد از وضعیت خاموش دانشگاه‌ها